łģē ģäćōńä
מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ של אהוב לבכם Ā– מ×Ŗנה מקו×Øי×Ŗ!
16 éšåąų 2013 21:57 / kifkef


למה להזמין מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ ? מדוע זוהי מ×Ŗנה מיוחד×Ŗ ומקו×Øי×Ŗ ? ואיך הילדים מגיבים ? יצאנו לבדוק ...


מדוע מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ זו מ×Ŗנה נהד×Ø×Ŗ?
כולנו שבעים מאט×Øקציו×Ŗ ובילויים ×Øבים שהשוק הנ×Øחב הזה מהפק לנו. עקב כך, פעמים ×Øבו×Ŗ קשה מאוד לה×Øשים או×Ŗנו במהג×Ø×Ŗ של אט×Øקציו×Ŗ לאי×Øועים וגם במהג×Ø×Ŗ הענק×Ŗ מ×Ŗנו×Ŗ. במק×Øים ×Øבים, כל מה שבן או ב×Ŗ הזוג שלכם ×Øצו Ā– כב×Ø ×™×© להם, וכל מה שנו×Ŗ×Ø ×œ×›× זה להפוך א×Ŗ היום הולד×Ŗ שלהם לאי×Øוע מיוחד ובל×Ŗי נשכח, גם אם חוגגים או×Ŗו וגם אם לא. כיום יש אט×Øקציה צבעוני×Ŗ וייחודי×Ŗ שיכולה לענו×Ŗ על כל זה - מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ. לכאו×Øה ני×Ŗן לחשוב שבחי×Øה כמו מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ הינה ×Ŗמוהה ואף מוז×Øה, אך ×Ŗחשו על כך, האם א×Ŗם לא מ×Ŗמלאים הק×Øנו×Ŗ כאש×Ø ××Ŗם חושבים על אופציה כמו מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ? למ×Øו×Ŗ שכולנו אנשים ×Øציניים, מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ יכולים לשמח אדם בכל גיל ומכל שכבה חב×Ø×Ŗי×Ŗ.

מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ: ×Ŗגובו×Ŗ אפש×Øיו×Ŗ
כמובן, מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ זהו הימו×Ø, בן או ב×Ŗ הזוג יכולים להיו×Ŗ מופ×Ŗעים מאוד מכך ששכ×Ø×Ŗם עבו×Øם מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ. אך כאש×Ø ×”× יי×Øאו א×Ŗ הדב×Ø ×”×’×“×•×œ הזה שהוקם במיוחד בשבילם, עם אפש×Øו×Ŗ לשחק ולהש×Ŗעשע, כל מה שיישא×Ø ×œ×”× זה לצחוק בכל גדול וליהנו×Ŗ מהמ×Ŗנה המיוחד×Ŗ הזא×Ŗ. נכון, פעמים ×Øבו×Ŗ מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ הינם לכל האו×Øחים, אך ביום הולד×Ŗ ×Øוצים לה×Øאו×Ŗ לאדם עד כמה הוא מיוחד ועד כמה מגיע לו הטובה ביו×Ŗ×Ø. כך, השכ×Ø×Ŗ מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ במיוחד עבו×Øו או עבו×Øה בהחלט יעניקו לו ×Ŗחושה זו. כך, מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ זה הימו×Ø ×‘×˜×•×— להפ×Ŗיע, להדהים ולשמח א×Ŗ בעל השמחה.

שימושים נוהפים עבו×Ø ×ž×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ
כמובן שני×Ŗן להשכי×Ø ×ž×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ לא ×Øק עבו×Ø ×”×—×•×’×’, אלא גם הילדים שלו (אם יש), או להיפך, עבו×Ø ×”×”×•×Øים, אך אין הפק שכל האנשים הנמצאים באזו×Ø ×”×—×’×™×’×” ייהנו מאוד מאט×Øקציה ייחודי×Ŗ כמו מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ ב×Ŗו×Ø ×ž×Ŗנה לחוגג ואט×Øקציה לאו×Øחים. ני×Ŗן לא×Øגן א×Ŗ החגיגה בצו×Øה כזא×Ŗ, שבעז×Ø×Ŗ מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ ×Ŗוכלו גם לג×Øום הנאה לבעל השמחה (באופן בלעדי) וגם לכל האנשים שיבואו לחגוג. הפופולא×Øיו×Ŗ הגדלה של מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ מאפש×Ø×Ŗ לעשו×Ŗ מהיבו×Ŗ בל×Ŗי נשכחו×Ŗ במחי×Øים ×™×—×”×™×Ŗ נגישים. ×Ŗמצאו מ×Ŗנפחים ליום הולד×Ŗ עוד היום ו×Ŗעשו א×Ŗ המשימה הכי טובה בעי×Ø ×¢×‘×•×Ø ×”×§×Øובים שלכם.


* ėśåįś éłéųä ģéćéņä:
http://www.kifkef.co.il/articles/594.html